[Preschool Shoppe] Maklumat tambahan daripada www.smpk.my

Maklumat tambahan daripada www.smpk.my...
Hossara Cher Nahja Richard 2013年1月4日 13:56
Maklumat tambahan daripada www.smpk.my

****Nota :

Pengisian Maklumat Prasekolah untuk KPM, KEMAS dan JPNIN akan bermula pada 10 Januari 2013. Oleh itu, log masuk untuk Agensi Pelaksana Prasekolah KPM, KEMAS dan JPNIN tidak akan dibenarkan sehingga tarikh tersebut.

查看 Facebook 上的貼文 · 編輯電郵通知設定 · 回覆此電子郵件發表回應。